Ouderschapsplan


We begrijpen dat het heftig is als je uit elkaar gaat en samen kinderen hebt.
Omdat de overheid
 wil voorkomen dat jullie kinderen de dupe worden van de situatie, moeten jullie verplicht een ouderschapsplan maken. Die verplichting komt voort uit de
Wet bevordering voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding.  

Dat plan gaat over jullie minderjarige kinderen. Het doel van het ouderschapsplan is het behartigen van de belangen van jullie kinderen door afspraken te maken over zorg, opvoeding, omgang, informatie-uitwisseling en kinderalimentatie.

Minderjarige kinderen

Een ouderschapsplan gaat dus over de minderjarige kinderen.
Als jullie het plan maken, denk je automatisch goed na over de gevolgen van de echtscheiding voor jullie kinderen. Daarnaast blijven jullie dankzij het ouderschapsplan gezamenlijk verantwoordelijk voor de opvoeding, verzorging en ontwikkeling van de kinderen. 

Overigens moeten jullie hen betrekken bij het opstellen van het plan. Jij en je ex-partner zijn verplicht om in het ouderschapsplan te vertellen hoe jullie dat hebben gedaan.

Zijn jullie kinderen volwassen? Dan hoeft er geen ouderschapsplan opgemaakt te worden. De verplichting geldt wel als jullie minderjarige kinderen hebben die bijna meerderjarig zijn. Het is dan voldoende als jullie een kort plan opstellen.

Voordelen

Het opstellen van een ouderschapsplan bij een scheiding heeft een paar voordelen.
Zo denken jullie automatisch goed na over de gevolgen van de echtscheiding voor de kinderen. Bovendien blijven jullie dankzij het ouderschapsplan gezamenlijk verantwoordelijk voor de verzorging, opvoeding en ontwikkeling van jullie kinderen. Overigens moeten jullie in het plan aangeven hoe jullie de kinderen hebben betrokken bij het opstellen van het ouderschapsplan.

Afspraken

Jullie bepalen zelf welke afspraken in het ouderschapsplan komen te staan. In het plan spreek je bijvoorbeeld af bij wie de kinderen na de scheiding gaan wonen, hoe je omgaat met feestdagen en vakanties, wie de ziektekosten betaalt en wie de kleding koopt voor jullie kinderen.

Houd er rekening mee dat jullie wettelijk verplicht zijn in ieder geval afspraken te maken over:

  • Kinderalimentatie
  • Omgangsregeling
  • Zorgtaken
  • Opvoedingstaken
  • informatie-uitwisseling