bemiddeling


GROOTSTE VERSCHILLEN TUSSEN EEN bemiddelaar EN EEN ADVOCAAT

Hieronder vind je een kort en bondig overzicht van de belangrijkste verschillen tussen een bemiddelaar, een gezamenlijke advocaat en een eigen advocaat.


Bemiddelaar Een gezamenlijke advocaat Een eigen advocaat
 • overleg onder begeleiding
 • afspraken maken onder
  begeleiding
 • communicatie direct met elkaar
 • juridische en emotionele
  ondersteuning
 • lang voortraject,
 • kort juridisch traject
 • lagere kosten
 • overleg zonder begeleiding
 • afspraken maken zonder begeleiding
 • communicatie direct met elkaar,
  zonder begeleiding
 • juridische ondersteuning
 • duur voortraject  
 • juridisch traject onzeker
 • grote kans dat alsnog voor
  eigen advocaten gekozen wordt
 • geen overleg
 • niet zelf afspraken met je ex maken
 • communicatie via advocaat
 • juridische ondersteuning
 • lange juridische trajecten

Ook is er een duidelijk verschil in de kosten tussen bemiddeling en advocaten. Het NRC handelsblad heeft daar in april 2011 al onderzoek naar gedaan, en kwam tot de volgende conclusie:

bemiddelaar 1 advocaat 2 advocaten
per uur € 140,00 € 250,00 € 425,00
totaal 15 uur € 2.100,00 €3.750,00 € 6.375,00
kantoorkosten - € 375,00 € 637.50
incl. BTW € 2.400,00 € 4.908,75 € 8.344,88
Griffiekosten € 422,45 € 422,45
€ 422,45
Gemeentelijke akten € 35,00 € 35,00
€ 35,00
Totaal € 2.956,45 € 5.366,20 € 8.802,33

(bron NRC handelsblad 2 april 2011)