Scheiden en de belasting


Voor de Belastingdienst ben je gescheiden vanaf het moment dat je niet meer bij elkaar woont. Het maakt niet uit of de echtscheiding al officieel is uitgesproken. Als je gescheiden bent is er geen sprake meer van een fiscaal partnerschap, en zijn er geen gemeenschappelijke inkomsten en aftrekposten meer. Je kunt er echter wel voor kiezen om in het jaar van de scheiding nog wel fiscale partners te blijven. Dit kan in sommige gevallen voordeliger uitpakken. Vraag je financieel adviseur om advies hierover. 

Uw bemiddelaar kan u vertellen welke aftrekposten wel en niet mogelijk zijn.